Các nhà nghiên cứu đậu mùa khỉ cho biết virus gây bệnh đang đột biến với tốc độ chưa từng có, nhanh hơn nhiều lần so với ước tính trước đó, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Medicine.

  • Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở Singapore, Hàn Quốc
  • WHO điều tra thông tin đậu mùa khỉ xuất hiện trong tinh dịch
  • Thế giới đứng trước nỗi lo ‘bùng phát’ nhiều đại dịch

By admin