Ngô Tuyên Nghi, sao thần tượng hàng đầu Trung Quốc, chuộng trang phục tôn vòng một, hở lưng.

By admin