H’Hen Niê, Ngọc Linh thèm đi biển, Duy Khánh, Phương Mỹ Chi mong ngày dịch ổn định để lên Đà Lạt hưởng không khí lạnh.

By admin