Nguyễn Phi Hùng cùng đồng nghiệp quay MV mới, hoa hậu Hương Giang trở lại văn phòng làm việc khi thành phố nới giãn cách.

By admin