Diễn viên Hàn Han Ji Min – đóng “Hoàng tử gác mái” – gợi ý phong cách thu đông với trench coat, áo chui đầu, boots cổ thấp…

By admin