Những mốc quan trọng trong công cuộc chinh phục vũ trụ – Đất nước Việt Nam


Năm thập kỷ qua ghi nhận nhiều sự kiện trong lịch sử khám phá vũ trụ, trong đó có sự ra đời tàu vũ trụ tái sử dụng của tư nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *